Några höjdpunkter

  • Besök i några av Sveriges bästa område för stora vedlevande skalbaggar
  • Ekoxen – Europas största skalbagge
  • Enorm rikedom av spännande skalbaggar och insekter
  • Fantastiska ekmiljöer
  • Chans att se och fotografera större ekbock, en av Nordens mest hotade skalbaggar
  • Reseledaren visar dig sina bästa ställen och du får egen fotografisk rådgivning och tips i en liten grupp av likasinnade.

Sydöstra Sverige är en av de insektsrikaste delarna i vårt land. Här finns många av Sveriges mest hotade insekts arter och här kan man hitta Europas största skalbagge – ekoxen och Sveriges kanske mest hotade skalbagge – större ekbock. Vi kommer att röra oss i de fina ek- och ädelskogsmiljöer som finns här, huvuddelen av workshopen kommer att tillbringas på Öland där vi sätter fokus på att leta och fotografera ekoxe och andra spännande arter som t.ex. mindre ekbock, svart guldbagge, ekträdlöpare och kanske en och annan fjäril. Med mycket stor tur kan vi även få möjlighet att fotografera den extremt hotade skalbaggen större ekbock. Denna långhorning finns bara i Halltorps hage på Öland och endast i drygt ett 10-tal exemplar varje år.

Vi har även möjlighet att åka till en mycket fin lokal på fastlandet för att fotografera. Exakt val av platser för fotograferingen är flexibel och påverkas av bl.a. hur vädret varit under våren.

Vid tiden för workshopen är det mycket skalbaggar och andra insekter som är aktiva. Så här i mitten av juni är den tid på året som Europas största skalbagge, ekoxen är aktiv. Om vädret är gynnsamt kan vi ha turen att få se dom svärma, det är en fantastisk upplevelse att se dessa giganter komma flygande bland ekkronorna.

Vi kommer att börja helgen med ett teoripass på fredag eftermiddag där vi tittar på bilder för att ge inspiration och bildidéer till helgen. Vi kommer även att gå igenom olika fototekniker som vi kommer att använda under helgen, bl.a. olika makrotekniker, motljus – både naturligt och konstgjort, high-key och low-key tekniker och mycket mera. Vi kommer även att ha teknikgenomgångar när vi är ute och fotograferar och vi kommer att hjälpa alla individuellt så att just du får ut så mycket som möjligt av tiden vi är ute.

Bästa tiden att fotografera skalbaggar är under eftermiddag och kväll vilket gör att vi kommer att vara ute ganska sent på kvällarna. På förmiddagar arbetar vi med våra bilder och har lärorika bilddiskussioner där du får feedback på dina bilder och får inspiration av att se vad de andra har gjort. Säkert kommer vi även att hinna med något fotopass mitt på dagen för att fotografera lite fjärilar eller något annat.

Dagsprogram

Mer information

Henrik Karlsson, född 1968, är fotograf, författare och naturvårdare.
Olympus Ambassadör.
Henrik är utbildad biolog och arbetar vid sidan om sin fotografiska verksamhet med natur- och vattenvårdsfrågor.
Han är utnämnd till National Geographic Explorer samt medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura. År 2003 tilldelades han Naturfotografernas/N och Kodaks stipendium. Henrik har också vunnit priser i flera europeiska fototävlingar.

Med fokus på att berätta om ekologi, hur djur och andra organismer påverkar varandra och av människan, fotograferar Henrik främst naturen på nordliga breddgrader.

Tidigare jobbade Henrik som guide i flera svenska naturreservat och nationalparker. Numera är han är en flitig föreläsare och en uppskattad ledare av fotokurser och workshops. Han leder också fotoresor runt om i världen.
År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag. 2017 gavs boken Vilda Norden ut och 2020 gav han ut boken Ölands orkidéer, båda på Votum förlag.

För skalbaggsfotografering är makroobjektiv lämpligast men även teleobjektiv fungerar utmärkt. Konvertrar och mellanringar kan vara lämpligt att ha med sig om man har. Vi kan även få möjligheter till att fotografera skalbaggar och andra insekter med vidvinkelobjektiv. Stativ är bra att ta med sig. Även trådutlösare kan vara bra att ha med.

Morgnar och kvällar kan vara kalla i juni så varma kläder, mössa och vantar är att rekommendera. Tag även med regnkläder. I övrigt rekommenderas oömma fältkläder och grova gymnastikskor eller kängor. Även gummistövlar är bra att ha med då det kan vara blött på vissa platser.

Vi bor på Bo Pensionat i Vickleby. Medelstandard.

Boendet har inga begränsningar vad gäller tillgänglighet. De områden vi rör oss i för fotografering kan innebär minskad tillgänglighet för rullstolar.

Del i dubbelrum, måltider enligt dagsprogram, fotoguidning och handledning.

Resa till Öland, resekostnader på Öland (vi samåker), drycker, försäkringar, avbeställningsskydd, utgifter av personlig karaktär.

Resan börjar och avslutas på Bo Pensionat i Vickleby, Öland.

Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Resterande belopp betalas senast 60 dagar innan workshopen.

Kontakta ert försäkringsbolag angående reseförsäkringar och avbeställningsskydd.

Kontakta din läkare.

Våra resor är öppna för alla nationaliteter vilket innebär att gruppen kan vara internationell.
Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.