Henrik Karlsson
Henrik KarlssonMedgrundare, delägare och fotoreseledare
Henrik Karlsson, född 1968, är fotograf, författare och naturvårdare.
OM SYSTEM Ambassadör.
Han är utnämnd till National Geographic Explorer samt medlem i Naturfotograferna/N . År 2003 tilldelades han Naturfotografernas/N och Kodaks stipendium. Henrik har också vunnit priser i flera europeiska fototävlingar.

Med fokus på att berätta om ekologi, hur djur och andra organismer påverkar varandra och av människan, fotograferar Henrik runt om i världen.

Henrik är utbildad biolog och arbetade tidigare vid sidan om sin fotografiska verksamhet med natur- och vattenvårdsfrågor. Han har även tidigare jobbat som guide i flera svenska naturreservat och nationalparker.

År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag. 2017 gavs boken Vilda Norden ut tillsammans med Jan Pedersen på Votum förlag. 2020 gav han ut boken Ölands orkidéer och 2021 Orkidéer på Gotland, båda på Votum förlag.

www.hknaturfoto.se