Klimatkompensation, ekoturism och naturskyddsprojekt

Wild Nature fotoresor arrangerar ekoturistiska fotoresor och fotoworkshops.

Vi bidrar aktivt via resorna och med en ekonomisk summa till naturvårdsprojekt i de naturområden vi rör oss i. Sedan 2018 och fram till idag har vi bidragit med direkta ekonomiska bidrag på drygt 130 000 kr till naturskyddsprojekt, naturområden och hotade arter. Se listan på våra naturskyddsengagemang längre ner.

Ekoturism i allt vi gör
Vi arbetar alltid med lokala fotografer, researrangörer, guider, chaufförer och lodger/hotell så att största delen av vårt ekonomiska samarbete ska komma lokalbefolkningen till godo.
Vi har lokala samarbetspartners som själva verkar för naturvård och miljöhänsyn samt aktivt stödjer avfallssortering, vattenrening och utbildning av personal.

Klimatkompensation
Detta är idag ett omdiskuterat begrepp. Många menar menar att man köper sig fri via dubiösa fonder och fiktiva inbetalningar. Wild Nature har valt att ekonomiskt stödja projektet, Cool Earth. Inbetalningen till detta projekt gör det möjligt för människor i utsatta tropiska skogsområden att bo kvar i sina hembygder utan att avverka eller sälja skogen till stora bolag. Därmed bevaras biodiversitet, friska vattenflöden, människors fortsatta uppehälle i sina hem och skogen kan fortsätta binda koldioxid.

Läs mer om Cool Earth här. David Attenborough är projekts mentor.

Denna ekonomiska avsättning ingår i den totala avsättningen för naturskydd som Wild Nature gör. Givetvis försöker vi alltid att resa så miljömedvetet och ekonomiskt som möjligt.

Pygméelefant och ekoturister utmed Kinabatang floden på Borneo. Bevarandet av områdets regnskog är i dag helt beroende av turismen.

Naturturism som naturskydd
I många länder går våra resor primärt till nationalparker och naturreservat. Dessa områden existerar inte av sig själv, utan är helt beroende av att det kommer besökare som uppskattar naturen. I de flesta fallen är den inkomst som turismen inbringar det enda riktiga skyddet mot tjuvjakt, skövling och uppodling av dessa områden.

I alla utvecklingsländer finns dessutom en lokalbefolkning som för sitt och sina familjers inkomst är beroende av turismen. Vi jobbar därför enbart med små lokala arrangörer, och stödjer ett naturskyddsprojekt för varje resa.

Vår reseledare och medgrundare, Jan Pedersen tillsammans med den lokala guiden Eduardo Venegas i Barnens regnskog, Costa Rica.

Lejon är ett av alla de djur som i dag är hotade i Afrika.

I Afrika hotas i dag det stora viltet, de djur man brukar kalla megafaunan, inte bara av tjuvskytte och handel med djurdelar eller en befolkningstillväxt som alltmer trycker på. Jordbruket står bokstavligen utanför många reservatsgränser och stampar. Men nu håller myndigheter i flera länder även på att sälja ut stora delar av de vilt- och naturområden som vi i många decennier trott skulle vara skyddade för framtiden. Den globala efterfrågan på råvaror är skriande, och den afrikanska kontinenten utgör den sista ännu inte helt utnyttjade råvaruresursen. Myndigheter säljer ländernas råvaror i utbyte mot snabba pengar och mot investeringar i infrastruktur, som de annars inte själva har råd med. Ofta sker försäljningarna till verkliga underpriser. Både på kort och lång sikt hotas flera av dessa fantastiska naturområden som kontinenten har.

Det har visat sig gång på gång att när naturskyddade områden saknar besökande turism, så tappar de lokala myndigheterna intresset och snart är skyddet borta och naturen degraderas kraftigt.

Om inte t.ex Serengeti besöks, så lär det inte dröja länge innan det inte finns några lejon, elefanter eller noshörningar kvar. Det finns inga pengar eller incitament för lokalbefolkningen att bevara dessa vilda områden utan att en ekonomisk återbäring och det är här turismen kommer in i bilden. Det handlar ofta om fattiga länder; det står inga internationella banker på kö för att låna ut pengar till utvecklingen i dessa länder. Turismindustrin däremot står för stora inkomster. Safari- och naturturismen som i dag väldigt ofta bedrivs i en anda av ekoturism blir allt viktigare.

Costa Rica har i dag mer regnskog än på 60-talet tack vara världens bästa ekoturism och ett nationellt incitament att bevara naturen. Ekoturismen är landets största inkomstkälla.

Många unika skogsområden på Madagaskar finns enbart kvar eftersom de besöks av turister, eller har värdefull natur som kan bli en framtida resurs. Annars är skogsavverkningen katastrofal och enbart 20% av skogarna finns kvar. Sedan 50-talet har hälften av all torrskog och regnskog på ön försvunnit. Ett katastrofalt läge när man betänker att mellan 80-90% av alla djur och växter på Madagaskar är endemiska. De finns bara här!

Listan kan göras hur lång som helst och även i det välbärgade Europa och Nordamerika är ekoturismen en viktig faktor för naturskydd.

Därför väljer vi alla våra resor och destinationer med stor omsorg och lägger ett stort arbeta på att stödja flera unika projekt, så att du som deltagare hos oss faktisk gör en aktiv naturvårdsinsats genom att besöka och fotografera dessa platser med dess natur och djurliv. Se nedan vilka projekt vi stödjer.

Den vitvingade ibisen finns bara i skogarna på Madagaskar. Arten är i dag hotad, framförallt p.g.a.  att deras livsmiljöer försvinner.

Projekt som Wild Nature fotoresor stödjer ekonomiskt

Land/område

Alaska

Costa Rica

Falklandsöarna, Florida, Shetlandsöarna & Skottland

Indien

Japan

Kalahari,  Mana Pools & Zimanga

Madagaskar

Masai Mara

Pantanal, Brasilien

Uganda

Ungern

Yellowstone

Brunbjörnar i Alaska

Gnu i soluppgång, Kgalagadi nationalpark