Några höjdpunkter

 • Besök i några av Sveriges bästa område för vilda orkidéer – med ca 20 blommande arter när vi är där
 • Möjlighet att fotografera några av Sveriges mest hotade orkidéer
 • Vår ledare, Henrik Karlsson, tar dig med ut i sina hemmamarker och till de finaste orkidélokalerna
 • Mängder av andra spännande växter och motiv att fotografera
 • Mycket lugn takt där din själ hinner med
 • Du får lära dig olika tekniker för växtfotografering
 • Du får lära dig om orkidéernas ekologi och specifika krav på sin livsmiljö
 • Ett signerat och dedikerat exemplar av boken Ölands orkidéer ingår. Författare är Henrik Karlsson
 • Reseledaren visar dig sina bästa ställen och du får egen fotografisk rådgivning och tips i en liten grupp av likasinnade.

Själva ordet orkidé signalerar i mångas öron något exotiskt och lite mystiskt. Artnamn som guckusko, salepsrot och skogsfru låter som tagna från en främmande värld. Men man behöver inte resa så långt bort för att finna dem. De finns ju på Öland.

Med uppskattningsvis drygt 27 000 olika arter är orkidéer en av världens mest artrika växtfamiljer. Det exakta antalet arter är osäkert. Orkidéer har en komplicerad systematik och närbesläktade arter korsbefruktar sig gärna med varandra. I Europa finns det cirka 130 orkidéarter som är fördelade på omkring 30 släkten och tre underfamiljer. I Sverige finns 51 arter, underarter och varieteter och i hela Norden ytterligare några till. Orkidéernas systematik debatteras livligt och studeras numera med bland annat DNA-teknik. Fler förändringar i antalet orkidéarter är att vänta i framtiden.

På Öland finns det 36 arter, underarter och varieteter från 16 släkten vilket gör Öland till det näst artrikaste landskapet i Sverige när det gäller orkidéer.På Öland hittar vi orkidéer i många olika miljöer, allt från norra Ölands tallskogar till ädellövskogarna på centrala Öland till slåtterängar, alvarmiljöer och givetvis rikkärr.

Vid tiden för workshopen är det som flest arter orkidéer i blom på Öland. Självklart är orkidéernas blomning styrda av hur våren blir men vi kan räkna med att drygt 20 olika arter blommar. Vi kommer att besöka de lokaler som är bäst för året och vi kommer att kunna fotografera bl.a. ängsnycklar, ängs- och skogsnattviol, skogsnycklar, Johannes nycklar, brudsporre, flugblomster, nästrot och krutbrännare. Med lite tur så blommar även guckuskon och vit skoglilja fortfarande.

Helgen börjar med ett teoripass på fredag eftermiddag där vi tittar på orkidébilder för att ge inspiration och bildidéer till helgen. Vi kommer även att gå igenom olika fototekniker, bland annat tittar vi lite på fokus-stackning och hur man kan skapa mer kreativa bilder. Givetvis berättar vi även om orkidéerna som finns på Öland. I fält får all möjlighet till individuell handledning så att just du får ut så mycket som möjligt av tiden vi är ute.

Vi fotograferar under morgon och kväll. Under dagarna arbetar vi med våra bilder och har lärorika bilddiskussioner där du får feedback på dina bilder och får inspiration av att se vad de andra har gjort.

Dagsprogram

Mer information

Henrik Karlsson, född 1968, är fotograf, författare och naturvårdare.
Olympus Ambassadör.
Henrik är utbildad biolog och arbetar vid sidan om sin fotografiska verksamhet med natur- och vattenvårdsfrågor.
Han är utnämnd till National Geographic Explorer samt medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura. År 2003 tilldelades han Naturfotografernas/N och Kodaks stipendium. Henrik har också vunnit priser i flera europeiska fototävlingar.

Med fokus på att berätta om ekologi, hur djur och andra organismer påverkar varandra och av människan, fotograferar Henrik främst naturen på nordliga breddgrader.

Tidigare jobbade Henrik som guide i flera svenska naturreservat och nationalparker. Numera är han är en flitig föreläsare och en uppskattad ledare av fotokurser och workshops. Han leder också fotoresor runt om i världen.
År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag. 2017 gavs boken Vilda Norden ut och 2020 gav han ut boken Ölands orkidéer, båda på Votum förlag.

För orkidéfotografering är makroobjektiv lämpligast men även teleobjektiv fungerar utmärkt. Konvertrar och mellanringar kan vara lämpligt att ha med sig om man har. Vi kommer även att få tid till landskapsfotografering så vidvinkel- och normalobjektiv är lämpligt att ha med sig. Stativ är bra att ta med sig. Även trådutlösare och filter kan vara bra att ha med.

Morgnar och kvällar kan vara kalla i juni så varma kläder, mössa och vantar är att rekommendera. Tag även med regnkläder. I övrigt rekommenderas oömma fältkläder och grova gymnastikskor eller kängor. Även gummistövlar är bra att ha med då vi kommer att fotografera i rikkärr.

Vi bor på Bo Pensionat i Vickleby. Medelstandard.

Boendet har inga begränsningar vad gäller tillgänglighet. De områden vi rör oss i för fotografering kan innebär minskad tillgänglighet för rullstolar.

Del i dubbelrum, måltider enligt dagsprogram, fotoguidning och handledning.

Resa till Öland, resekostnader på Öland (vi samåker), drycker, försäkringar, avbeställningsskydd, utgifter av personlig karaktär.

Resan börjar och avslutas på Bo Pensionat i Vickleby, Öland.

Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Resterande belopp betalas senast 60 dagar innan workshopen.

Kontakta ert försäkringsbolag angående reseförsäkringar och avbeställningsskydd.

För resa inom EU rekommenderas att du tar med dig ditt EU-kort som ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

 • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
 • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Läs mer om och skaffa ditt EU-kort hos Försäkringskassan.

OBS! EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring, rådfråga ditt försäkringsbolag.

Kontakta din läkare.

Våra resor är öppna för alla nationaliteter vilket innebär att gruppen kan vara internationell.
Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.