Några höjdpunkter

 • En helgworkshop med fokus på artfotografering med fältstudio
 • Vi går igenom vilken utrustning som behövs för denna typ av naturfotografering
 • Du får lära dig olika fotograferingstekniker för att uppnå bra artbilder
 • Du får lära dig hur du bäst ”sätter upp” utrustningen i naturen för att få bäst resultat
 • Du får lära dig om ljussättning i din fältstudio
 • Efterarbete i Photoshop och/eller Lightroom
 • Du får lära dig hur du kan göra kreativa collage med dina bilder
 • Utrustning finns som du får använda om du inte har egen blixt mm.
 • Gedigen teknisk rådgivning och tips under lättsamma former, i en liten grupp likasinnade

Under denna workshop kommer du att få lära dig hur du skapar fantastiska studio porträtt på växter och djur ute i fält utan att behöva plocka växterna eller skada djuren.

Genom att använda bakgrunder och ljussättning kan vi få bilder som helt fokuserar på arten och helt utan någon bakgrund som tar fokus från arten. Under workshopen kommer vi att fokusera på det tekniska utförandet vid själva fotograferandet. Vi går igenom vilka objektiv som kan passa för denna typ av fotografering, vi pratar om inställningar på kameran för att uppnå bästa bildmässiga resultat. Du kommer att få lära dig om ljussättning, hur man kan använda blixt och led-lampor. Vidare pratar vi om olika typer av bakgrunder och vad man ska tänka på. Det går även att under vissa förutsättningar ta denna typ av bilder utan ”konstgjorda” bakgrunder och under vilka förutsättningar det är och hur man gör det kommer vi också att gå igenom.

Som i all fotografering i dag är efterbehandlingen en viktigt del även i denna typ av fotografering. Vi kommer att lägga tid på att lära ut framkallningsknep och hur man bl.a. kan skapa kreativa collage.

Inga särskilda förkunskaper krävs men det underlättar om man har egen off-camera blixt och stativ. Objektiv som är mest användbara är macroobjektiv och objektiv med korta närgränser. Brännvidder upptill 300 mm fungerar utmärkt om närgränsen på objektivet är kort.

Observera att de arter som visas i galleriet endast är exempelbilder och inte arter vi med säkerhet kommer att fotografera.

Denna typ av fotografering kan göras när som på dagen så vi kommer att genomföra workshopen i ett lugnare tempo, inga jättetidiga morgnar eller sena kvällar (om man så inte önskar). Vi kommer att varva teori med praktik både vad gäller fototekniker och efterbehandling.

I fält får alla möjlighet till individuell handledning så att just du får ut så mycket som möjligt av tiden vi är ute.

Dagsprogram

Mer information

Henrik Karlsson, född 1968, är fotograf, författare och naturvårdare.
Olympus Ambassadör.
Henrik är utbildad biolog och arbetar vid sidan om sin fotografiska verksamhet med natur- och vattenvårdsfrågor.
Han är utnämnd till National Geographic Explorer samt medlem i Naturfotograferna/N och PhotoNatura. År 2003 tilldelades han Naturfotografernas/N och Kodaks stipendium. Henrik har också vunnit priser i flera europeiska fototävlingar.

Med fokus på att berätta om ekologi, hur djur och andra organismer påverkar varandra och av människan, fotograferar Henrik främst naturen på nordliga breddgrader.

Tidigare jobbade Henrik som guide i flera svenska naturreservat och nationalparker. Numera är han är en flitig föreläsare och en uppskattad ledare av fotokurser och workshops. Han leder också fotoresor runt om i världen.
År 2011 gav Henrik ut boken Mångfaldens ö – bilder och tankar från Ölands natur på eget förlag. 2017 gavs boken Vilda Norden ut och 2020 gav han ut boken Ölands orkidéer, båda på Votum förlag.

Workshopens fokus ligger på att fotografera artporträtt i fältstudio. De objektiv som är mest användningsbara för denna typ av fotografering är macroobjektiv och andra objektiv upp till ca 300 mm brännvidd under förutsättning att de har en kort närgräns. Konvertrar och mellanringar kan vara lämpligt att ha med sig om man har. Stativ är bra att ha med och även någon form av fjärrutlösare till kameran. Har man egen ”off-camera” blixt är det bra att ta med. Blixtar till alla kameramärken kommer inte att finnas att låna. Led-lampor kommer att finnas. Vi har även bakgrunder som vi använder.

Morgnar och kvällar kan vara kalla i maj så varma kläder i lager är att rekommendera. Tag även med regnkläder. I övrigt rekommenderas oömma fältkläder och grova gymnastikskor eller kängor.

Vi bor på Bo Pensionat i Vickleby. Medelstandard.

Boendet har inga begränsningar vad gäller tillgänglighet. De områden vi rör oss i för fotografering kan innebär minskad tillgänglighet för rullstolar.

Del i dubbelrum, måltider enligt dagsprogram, fotoguidning och handledning.

Resa till Öland, resekostnader på Öland (vi samåker), drycker, försäkringar, avbeställningsskydd, utgifter av personlig karaktär.

Resan börjar och avslutas på Bo Pensionat i Vickleby, Öland.

Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Resterande belopp betalas senast 60 dagar innan workshopen.

Vi rekommenderar varmt att du noga ser över din reseförsäkring inför resan. Läs igenom i villkoren om vad som eventuellt ingår och inte. Viktigt är att kolla att ersättning ingår för hemresa/sjuktransport i händelse av olycka eller allvarlig sjukdom. Ofta behöver t ex reseskyddet i en vanlig hemförsäkring kompletteras. Där finns förstås en uppsjö av försäkringsbolag att välja mellan. Ett bolag som många rekommenderar och som bland annat resebyråernas egen branschorganisation SRF har ett nära samarbete med är Gouda reseförsäkringar.

Goudas reseförsäkringar omfattar reseskydd för pandeminer/epidimer eller händelser som är kopplade till Covid-19. Försäkringen gäller även vid avrådan från UD att resa. Försäkringen ersätter sjukvård, hemtransport etc. om du insjuknar i Covid-19 under din resa. Försäkringen ersätter även merkostnader som kan uppstå vid sjukdom som t.ex. kost, logi och nya flygbiljetter.

Läs mer & beställ försäkring här.

För resa inom EU rekommenderas att du tar med dig ditt EU-kort som ger dig rätt till sjuk- och tandvård när du är i ett EU/EES-land eller Schweiz. EU-kortet gäller bara för sjuk- och tandvård som

 • inte kan vänta tills du kommer tillbaka till Sverige
 • du får hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Läs mer om och skaffa ditt EU-kort hos Försäkringskassan.

OBS! EU-kortet ger inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. Därför är det viktigt att du har en privat reseförsäkring, rådfråga ditt försäkringsbolag.

Kontakta din läkare.

Våra resor är öppna för alla nationaliteter vilket innebär att gruppen kan vara internationell.
Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.