Thailands okända natur

April 2021

Thailand är ett land med en mängd naturskatter, en mycket spännande och varierande flora och fauna och tydliga ekologiska zoner.
Det finns över 100 nationalparker, och varje park har unika attraktioner, enastående faciliteter och möjligheter att se och fotografera olika djur.Thailand är en riktig hotspot för biodiversitet – i alla avseenden. Här finns nästan 1000 fågelarter, 15 000 växtarter, 1 000 orkidéarter, 294 däggdjursarter, 360 reptilarter och 160 amfibiearter.

Landet är en riktig magnet för alla naturentusiaster och nya arter upptäcks och beskrivs hela tiden. Några av de mer berömda arterna är tiger, asiatisk elefant, trädleopard, asiatisk vildhund, malajbjörn, gaur – världens största oxdjur, hjortar, flera gibbon- och langurarter, kungskobra,  listekrokodil,  juveltrastar, många arter kungsfiskare och näshornsfåglar – ja listan kan göras hur lång som helst.

Spännande är också att Thailand har en egen inhemsk naturturism som ständigt ökar och idag finns det många aktiva naturfotografer i landet. P.g.a landets ekonomiska uppsving är naturfoto ett växande fenomen och många nationalparker har iordningsställda faciliteter för naturfotografer.

Denna resa är mycket lättrest utan långa resdagar och med mycket bekväma och moderna lodger och hotell. Vårt utgångspunkt är Bangkok och med vår minibuss når vi lätt nationalparker norr och söder om storstadsmetropolen.
Vi besöker tre områden med flera dagar och god tid på varje ställe.

Khao Yai
Khao Yai är utan tvekan en av de bästa nationalparkerna i Thailand, där det också är relativt lätt att se och fotografera intressanta djur.

Parken grundades 1962 som Thailands första nationalpark och är den tredje största nationalparken i Thailand. Khao Yai täcker ett område på 2 168 km², som inkluderar regn- och vintergröna skogar samt gräsmarker. Khao Yai är en del av ett UNESCO världsarv som omfattar 5 skyddade områden från Khao Yai till Kambodjas gräns.

Vissa däggdjur som ses ofta, t.ex. elefant, makakapor, svinhjort, sambarhjort, 2 arter gibbonapor, vildsvin, civet, björn, gaur och dhole – asiatisk vildhund, samt ett myller av spännande fåglar och reptiler med flera vackra ormarter.

I nationalparken finns cirka 300 fågelarter och den har ett av Thailands största bestånd av den större näshornsfågel som vi kommer att kunna se och fotografera. Några av de andra intressanta fåglarna som finns i parken är skäggökar, scharlakansröda minivetter, juveltrastar, hackspettar, ugglor, blåvingade trogoner och drongos.

Kaeng Krachan
Kaeng Krachan förklarades som nationalpark den 12 juni 1981 och täcker ett område på 2914 km² vilket gör den till Thailands största nationalpark. Parken är avgränsad av Myanmars gräns i väster. Parken är  en del av regnskogsområdet, Western Forest Complex, som täcker 18 730 km² med 19 skyddade platser i Myanmar och Thailand.

Kaeng Krachan nationalpark är berömd, för sitt varierande djurliv, men också för den täta morgondimman som täcker parkens högsta berg där det normalt finns en spektakulär utsikt.

Detta är Thailands främsta plats för fågel- och fjärilsfotografering. Över 420 fåglarter har observerats i parken, vilket är det högsta antalet fågelarter i alla nationalparker i Thailand. Det finns 57 kända arter av däggdjur och cirka 300 fjärilsarter. Just fjärilsfotograferingen är en stor upplevelse. Fjärilarna sitter i stora klasar och flyger som i moln och det blir oerhörd spännande bilder. Fågelfotograferingen omfattar flera arter juveltrast, bl.a hittar vi fåglar lättillgängligt i trädgården på lodgen där vi bor alldeles intill parken. Här finns flera gömslen där man lätt kan komma nära många exotiska arter som fasaner, rallar, flugsnappare, myskhjortar och klyvstjärtad skata.

Inne i parken vandrar vi på lätta stigar eller vi har med oss gömslen eller sitter i fasta gömslen. Målarter är flera arter exotiska kungsfiskare och praktbrednäbbar. Överallt prasslar det i lövverket. Makakapor, langurer- och gibbonapor rör sig tillsammans med jätteekorrer och blir spännande fotomotiv. Och med Kaeng Krachan vet man aldrig vad som kan dyka upp. Trädleopard ses regelbundet på stigarna.

Vi har även med oss en lokal ormexpert och fotograf och vårt huvudmål är kungskobra, men även andra ormar. Just denna nationalpark är ett av de bästa ställen i världen för den vackra kungskobran. Det finns också tigrar och bantengs i Kaeng Krachan men de är inte vanliga och ses mycket sällan.

Kui Buri
Kui Buri nationalpark är känd för att vara det bästa elefant- och gaurområdet i Thailand och med stor sannolikhet kan vi se någon eller några av de ca 320 vilda elefanter som finns här. Skogen består av torra och fuktiga vintergröna skogar och har ett av de största gaurbestånden i hela Thailand, med uppskattningsvis cirka 100 individer.

Detta är en resa för den brett naturintresserade där vi fotograferar allt från orkidéer och fjärilar till exotiska fåglar, spännande däggdjur, reptiler och karismatiska djur som gibbonapor och asiatisk elefant.

Thailand är ett vänligt land där det är mycket lätt att resa, med god komfort och mycket god mat.

Resan beräknas bli på ca 9 dagar, pris och detaljerat dagsprogram kommer inom kort.

Galleri

Fel: Kontaktformulär hittades inte.