Island har en relativt artfattig fågelfauna, men många av arterna är spektakulära och svårsedda på många andra håll. Till Islands verkliga fågelklenoder hör de båda dykänderna islandsknipa och strömand. Dessa arter kan ses i en av Europas bästa fågelsjöar, Myvatn och dess omgivningar. I flera sjöar förekommer också den exklusiva arten svartnäbbad islom. Vi kommer att spendera mycket tid i och kring området vid Myvatn för att fokusera på få så bra fotomöjligheter som möjligt på dessa exklusiva arter men även smålom, svarthakedopping och smalnäbbad simsnäppa.

Givetvis så bjuder Island på fina fågelberg. Den stora bukten Breidafjördur på västra Island som omges av Snæfellsnes i söder och Västfjordarna (Vestfirdir) i norr är ett mycket fågelrikt område och faktum är att i detta område häckar merparten av en lång rad av islands havsfåglar. Till dessa hör bland annat lunnefågel, sillgrissla, tordmule, spetsbergsgrissla, toppskarv, vittrut, silvertärna, stormfågel och tretåig mås.

Island uppvisar ett av världens mest spektakulära tundralandskap. Ön har en nästan total avsaknad av vedväxter och vyerna som bjuds tar många gånger andan ur besökaren. Många platser uppvisar ett väldigt orört, kuperat och storslaget naturlandskap. Till Islands mest karakteristiska företeelser hör bland annat vulkaner med heta källor och lavafält, glaciärer, floder med talrika och spektakulära vattenfall, kanjoner, fjordar, sjöar, myrmarker, sandurfält och vidsträckta gräsmarker. Här finns också sevärd termisk aktivitet i form av heta källor, fumaroler. Island bjuder också på en rad intressanta växter.

Fel: Kontaktformulär hittades inte.