Några höjdpunkter

  • Hornborgasjöns trandans  är en världsattraktion
  • Tiotusentals tranor, svanar, gäss, änder och en del rovfåglar
  • Spännande tekniker för att få annorlunda tranbilder med rörelsoskärpa, panorering, high- och lowkey, avancerade kompositioner
  • Bemästra motjuset
  • Att få miljö med i bilderna
  • Fototekniker med ljusbracketing
  • Gedigen fotoledning av Jan Pedersen, i en liten grupp likasinnade
  • Individuell handledning, både i fält såväl som i teori
  • Nattfotografering

FÅGELMORGON
Innan solen bryter fram tidig denna vårmorgon hörs höga trumpetande ropen långt ute från Hornborgasjön. Sångsvanarna svarar med nästan lika höga rop och ett förväntansfullt sorl ökar bland de många åskådare och fotografer som finns på plats vid Bjurums ängar vid Hornborgasjön för att beskåda den årliga trandansen.

Från norr kommer snart den första gruppen flygandes i den typiska v-formade plogen som är tranornas flygformation. Framme vid ängarna slår ledarfåglarna en lov, och ännu en, innan de första fåglarna kaster sig neråt i tvära akrobatiska kast innan de elegant fäller ut de långa benen som landningsställ mot marken. Flera plogar anländer och snart har den första gruppen på ängen sällskap av tiotals andra tranor.

Höga trumpetstöt ackompanjerar de nyanlända fåglarna och flera individer kastar genast tillbaka
huvuden och svarar med ännu högre rop. Stämningen bland fåglarna är laddad och hela tiden landar nya grupper. Efter bara några minuters rop och stök bland de manshöga fåglarna skiljer flera fåglar sig ut genom att göra inviterande hopp mot närstående fränder. Trevande skutt blir till höga utmanande hopp som andra i gruppen snart tackar ja till och en dansmässig eufori utbryter. Flera fåglar plockar upp pinnar eller fjädrar som de kastar uppåt i luften efterföljd av eleganta hopp och landande skutt och piruetter med utspridda vingar. Ett par har dansat länge och  fåglarnas långa halsar har böjts i samstämmiga triumferande rop om och om igen. Fåglarna blir mer och mer fokuserade på varandra och snart böjer honan ryggen och den långa halsen och hanen hoppar upp på ryggen av henne och fullbordar parningen. Många andra par har också beseglat förhållandet med dansens crescendo – parningen.

Dansen sprider sig och blir alltmer frenetisk jo flera fåglar som anländer på ängen. Nu finns hundratals tranor utspridda på flera grupper och himmelen är prickig av nya formationer som är på väg mot de hägrande dansängarna. Trumpetandet blir som orkesterfanfarer som slungas hit och dit i den tidiga morgonluften och ropen ekar från alla håll i skyn.

När solen står allt lägre lättar hundratals tranor som på en given signal och stiger mot den röda skyn över Bjurums kyrka innan de girar och sätter kursen mot sjöns öppna vattenytor som är den säkra platsen för natten. Oron sprider sig bland de övriga fåglar och med dunder och brak lättar flera tusen tranor och den röda himmelen förmörkas av rop och vingar. Efter bara en halvtimme är dansplatsen tom.

Hornborgasjön är en av Europas viktigaste fågelsjöar. Vackert belägen vid platåberget  Billingens fot ligger sjön i ett ålderdomligt landskap. En gång var det en välkänd fågelsjö, som sedan torrlades. Här har ett av Sveriges största naturvårdsprojekt återskapat en levande fågelsjö ur ett igenvuxet träsk. Hornborgasjön är nu ett naturreservat  nästan 4 000 hektar stort. Reservatet omfattar främst sjön och dess strandängar. Syftet med naturreservatet är att främja den biologiska mångfalden och att häckande och rastande våtmarksberoende fågelarter skall gynnas. Sjön är en mycket viktig rastplats för fåglar på väg norrut på våren och söderut på hösten. Här finns också många häckande fåglar under vår och sommar. Totalt finns100 fågelarter. Drygt 50 av dem häckar i eller vid – bland annat en fjärdedel av Sveriges svarttärnor och nästan alla svarthalsade doppingar.

På sin väg från vinterkvarteren i Spanien till häckningsplatserna rastar det ca 20 000 tranor varje år vid Hornborgasjön. De stannar oftast en vecka eller två för att äta, dansa och vila. Sist kommer de som skall längst norrut i landet. De väntar på att våren ska komma däruppe. I mitten av april, som brukar vara bästa tiden för att se dansen, rastar mellan 3500 och 20 000 tranor här.

Dagsprogram

Mer information

Jan Pedersen född 1957. Fotograf, författare och världsresenär. Har i mer än 33 år lett naturresor och naturfotoresor över hela världen – i alla biom från öknar till regnskogar. Han har lett resor i 55 olika länder och har arbetat för flera stora svenska resarrangörer och är en mycket uppskattad reseledare, guide och naturfotoguide. Han har producerat resor och utbildat många nya reseledare. Ekoturism ligger honom mycket varmt om hjärtat.
Är sedan 2014 medlem i Naturfotograferna/N och är en internationell premierad fotograf.
2015 blev han totalsegrare i den prestigefyllda internationella fototävlingen Asferico.
Han är också en mycket erfaren lärare i fotografering och naturfotografering sedan 2001 med bl.a naturfotokurser i fotoklubbar, på folkhögskolor – med årliga kurser samtidigt som han undervisar på mediautbildningar.

Jan är kanske Sveriges mest publicerade naturboksförfattare. Hans första bok “I Arabiens öknar” blev av Världsnaturfonden WWF utsedd till årets Pandabok 2000 för barn och ungdom och hans sjungande bok “Fågelsång” är Sveriges mest sålda naturbok någonsin. Totalt har den sålts i över en halv miljon exemplar i Sverige, Finland och Norge tillsammans förutom att den är utgiven på åtta andra språk. Efterföljaren “Vilda Djur” blev även den en succé och publicerades också i Norge och Finland samt på fyra andra europeiska språk. Han har också skrivit populära böcker som “Fågelresor”, “Mitt i Naturen”, “Fågelsång runt Knuten”, “Lyssna på Djuren”, “Djur i Världen” och “Sveriges Fåglar – en fälthandbok för alla”, “Fåglar i Sverige och Norden”.

Jan har skrivit talrika artiklar för dags- och facktidningar om djur och natur. Han anlitas också flitigt som föredragshållare för en bred publik. Har även arbetat som tillsynsman och guide i svenska naturreservat.

Driver med Henrik Karlsson det stora fotoprojektet “Vilda Norden”.

www.janpedersen.se

Eftersom tranorna är huvudmålet för denna workshop så är teleobjektiv nästan ett måste. 400 mm eller däreöver är bäst för att nå enskilda tranor. Telezoomar ger mycket bra förutsättningar till att ta varierande bilder. Tänk på att du kan kombinera ditt fasta teleobjektiv med en eller två konverter för att få en längre bränvidd. Korta teleobjektiv eller zoomobjektiv och vidvinkel är också användbara för att få mera miljö med i bilderna. Stativ är bra för bilder med lång slutartid.

Vi bor på Flämslätts kursgård.

Vårt boende är tillgängligt men de miljöer vi kommer att röra oss i vid fotograferingen är inte alla anpassade med avseende på rörelsenedsättning.

Del i dubbelrum, måltider enligt dagsprogram, fotohandledning och guidning, moms. 

Resa till/från Hornborgasjön, lokala transporter, drycker, försäkringar, avbeställningsskydd, och utgifter av personlig karaktär. Enkelrumsavgift.

Vi träffas på vårt boende, Flämslätts kursgård, kl 15.00 fredagen den 9 april.

Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Resterande belopp betalas senast 60 dagar innan resan.

Kontakta ert försäkringsbolag angående reseförsäkringar och avbeställningsskydd.

Kontakta din läkare och rådfråga.

Våra resor är öppna för alla nationaliteter vilket innebär att gruppen kan vara internationell. Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.