Försommar på Öland med orkidéer, coola skalbaggar och världsarvslandskap

10 – 13 juni 2021

Några av workshopens
höjdpunkter

  • Möjlighet att fotografera upp mot 20 arter orkidéer
  • Besök i några av Ölands finaste slåtterängar
  • Mängder av andra spännande växter och motiv att fotografera
  • Ekoxen – Europas största skalbagge
  • Enorm rikedom av spännande skalbaggar och insekter
  • Fantastiska ekmiljöer
  • Möjligheter att fotografera t.ex. halsbandsflugsnappare
  • Södra Ölands världsarvslandskap med alvarmarker, strandängar och kustlinjer
  • Du får fotografisk rådgivning och tips för att du ska lyckas med dina bilder

Den öländska ängen  vaknar sakta till liv i den ljumma försommar morgonen. En flugsnappare sjunger från en hassel och när solen så sakta börjar värma upp den lite kyliga morgonluften ”räknar” gulsparven till sju från toppen av en enbuske. Framför oss breder sig ett hav av små blommor ut sig på välhävdade ängen och i detta myller lyser de öländska orkidéerna starkast. I ett lugnt tempo fotograferar vi dessa skönheter i både med- och motljus. Försommardaggen ger en extra dimension då de skapar spännande reflexer på Jungfru Marie nycklar, vita skogsliljor, flugblomster, krutbrännare och många andra arter orkidéer.
Vår försommarhelg på Öland kommer inte bara att bjuda på orkidéer utan vi kommer även att leta efter Europas största skalbagge, Ekoxen och vi kommer att göra många stopp i världsarvet på södra Öland, ett odlingslandskap som ger oss många fotomöjligheter.

Öland är ett av Sveriges orkidérikaste landskap, här finns 33 av Sveriges ca 50 arter. På Öland hittar vi orkidéer i många olika miljöer, allt från norra Ölands tallskogar till ädellövskogarna på centrala Öland till slåtterängar, alvarmiljöer och givetvis rikkärr.

Vid tiden för workshopen är det som flest arter orkidéer i blom på Öland. Självklart är orkidéernas blomning styrda av hur våren blir men vi kan räkna med att drygt 20 olika arter blommar. Vi kommer att besöka de lokaler som är bäst för året och vi kommer att kunna fotografera bl.a. ängsnycklar, nattviol, brudsporre, flugblomster, nästrot, krutbrännare, honungsblomster m.fl. Med lite tur så blommar även guckuskon och vit skoglilja fortfarande.

Sydöstra Sverige och Öland är några av de insektsrikaste delarna i vårt land. Här finns många av Sveriges mest hotade insektsarter och här kan man hitta Europas största skalbagge – ekoxen och Sveriges kanske mest hotade skalbagge – större ekbock.Vi kommer att röra oss i de fina ek- och ädelskogsmiljöer som finns här för att leta och fotografera ekoxe och andra spännande arter som t.ex. mindre ekbock, svart guldbagge, ekträdlöpare och kanske en och annan fjäril. Med mycket stor tur kan vi även få möjlighet att fotografera den extremt hotade skalbaggen större ekbock. Denna långhorning finns bara i Halltorps hage på Öland och endast i drygt ett 10-tal exemplar varje år.

Hela södra Öland från Färjestaden och söderut är upptaget på UNESCO:s lista över världsarv. Området kallas Södra Ölands odlingslandskap och präglas fortfarande av medeltidens jordbruk. Det är ett kulturarv med mycket höga naturvärden.

Samspelet mellan människan och naturen är unikt på Öland. Markerna på södra Öland har använts på samma sätt under tusentals år. Åkerbruk och boskapsskötsel är fortfarande den dominerande näringen. Betesmarkerna brukas fortfarande som betesmark. Eftersom markerna skötts på samma sätt under så lång tid finns ett rikt växt- och djurliv vilket är lättillgängligt för oss att fotografera.

I denna levande jordbruksbygd finns också rikliga spår från sten-, brons- och järnåldern. Stenålderns gånggrifter, bronsåldersrösen, fornborgar, husgrunder och gravfält från järnåldern visar att människan funnits länge på Öland och vi kommer att besöka några av dom under vår långhelg.

Det finns i princip hur mycket som helst att se, uppleva och fotografera på södra Öland. Sädesfälten som rullar ut mot havet nedanför borgkanten i väster, fälten med blommande vallmo, det vidsträckta alvaret mitt uppe på ön och de låga strandängarna i öster. På sina håll är fågellivet mycket rikt, kanske inte alltid lättfotograferat men vi ska försöka på några lite mer speciella arter som halsbandsflugsnappare. Här finns radbyarna som aldrig skiftats, utan ligger som ett pärlband av hus längs med vägen som är fina motiv.

Vi börjar vår långhelg med en bildvisning och pratar lite om förutsättningarna inför helgen och givetvis inspiration och bildidéer till helgen. På kvällen ger vi oss sedan ut i det fantastiska öländska landskapet och fotograferar.
När vi är ute kommer vi att hjälpa alla individuellt så att just du får ut så mycket som möjligt av tiden vi är ute.

Vi fotograferar under morgon och kväll. Under dagarna arbetar vi med våra bilder och har lärorika bilddiskussioner där du får feedback på dina bilder och får inspiration av att se vad de andra har gjort.

Välkommen till en underbar försommarhelg på Öland!

Workshopsfakta

Datum
10 – 13 juni 2021
Starttid: 15.00 10 juni
Sluttid: 13.00 13 juni

Pris
7 900kr
(Anmälningsavgift 1 580 kr)*

Ledare
Henrik Karlsson

Antal deltagare
Min 6
Max 10

Sista anmälningsdag
30 april 2021

Inkluderat i priset
Helpension (del i dubbelrum, 3 frukostar, 3 lunchpaket, 3 middagar), handledning.

Enkelrumstillägg
1 000 kr

Ej inkluderat i priset
Resa till Öland, resekostnader på Öland, drycker, försäkringar, avbeställningsskydd, utgifter av personlig karaktär.

Boende
Vi bor och har teoriundervisning på Bo Pensionat i Vickleby. Boendet är av medelstandard.

Fotoutrustning
För orkidé- och skalbaggsfotografering är makroobjektiv lämpligast men även teleobjektiv fungerar utmärkt. Konvertrar och mellanringar kan vara lämpligt att ha med sig om man har. Vi kommer även att jobba med landskapsfotografering så vidvinkel- och normalobjektiv är lämpligt att ha med sig. Stativ är bra att ta med sig. Även trådutlösare och filter kan vara bra att ha med.

Kläder
Morgnar och kvällar kan vara kalla i juni så varma kläder, mössa och vantar är att rekommendera. Tag även med regnkläder. I övrigt rekommenderas oömma fältkläder och grova gymnastikskor eller kängor. Även gummistövlar är bra att ha med då vi kommer att fotografera i rikkärr.

Tillgänglighet
Boendet har inga begränsningar vad gäller tillgänglighet. De områden vi rör oss i för fotografering kan innebär minskad tillgänglighet för rullstolar.

*Betalningsvillkor
Anmälningsavgiften inbetalas via faktura i samband med anmälan. Resterande belopp betalas senast 60 dagar innan resan.

Försäkringar
Kontakta ert försäkringsbolag angående reseförsäkringar och avbeställningsskydd.

Hälsa
Kontakta din läkare och rådfråga.

Gruppen och språk
Våra resor är öppna för alla nationaliteter vilket innebär att gruppen kan vara internationell.
Reseledarna på våra resor talar svenska och engelska.

Resevillkor

Information om centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302

Dagsprogram

Dag 1 (10/6) (Middag)
Ankomst till Öland och vårt boende. Under eftermiddagen har vi en första workshop och efter middagen åker vi ut och fotograferar.

Dag 2 -3 (11-12/6) (Frukost  – Lunchpaket  Middag)
Vi börjar dagarna tidigt och åker ut för att fotografera. Efter ett par timmar tar vi oss tillbaka till vårt boende och äter frukost. Förmiddagen och tidig eftermiddag ägnar vi åt våra bilder och ytterligare workshops. På kvällen åker vi ut för att fotografera igen. Vilka lokaler och vilka huvudmotiv vi åker till styrs dels av dagens väder men även hur tidigare fotografering gått. Orkidéernas och insekternas förekomst och mängd på de olika lokalerna kan variera från år till år pga hur våren har varit.

Dag 4 (13/6) (Frukost – Lunchpaket)
Vi börjar dagen tidigt med fotografering. Efter ett par timmar tar vi oss tillbaka till vårt boende och äter frukost. Förmiddagen ägnar vi åt våra bilder och ytterligare ev. workshops. Helgen avslutas med lunchpaket.

Galleri