Thorsten Klint
Thorsten KlintFotoreseledare
Thorsten Klint är naturfotograf, forskare och författare. Han skildrar natur och djur i såväl bild som text med fokus på djuren i djungler, regnskogar och bergstrakter i Afrika, Asien och Sydamerika.
Thorstens mission är att beskriva samspelet mellan djur, natur och människa. Syftet är att skapa förståelse för den komplicerade väv av relationer i naturen som växt fram genom årtusendena, en väv som nu riskerar att trasas sönder. Han försöker porträttera djuren och naturen så att det väcker känslor, insikt och respekt för det ekosystem vi alla är en del av. Han är allvarligt bekymrad för det hot om utrotning som finns för speciellt för alla de stora kattdjuren på jorden.
Thorsten har doktorerat i ämnet zoologi/etologi vid Stockholms universitet. Han har dessutom skrivit ett flertal artiklar i ansedda vetenskapliga tidskrifter. Han har gjort ett 15-tal resor till främst Afrika men också Indien och Sydamerika, där han studerat djuren på plats och fotograferat dem i deras naturliga miljö.
Thorsten har såväl teoretisk som omfattande praktisk utbildning i fotografi och är utbildad i digital bildbehandling vid Jönköpings universitet. Vid samma läroanstalt har han också studerat visuell kommunikation.
Sedan 2011 är han medlem i bildgruppen PhotoNatura och dess ordförande sedan 2014. Han håller också workshops, föreläser och har utställningar.
I sitt tidigare yrkesliv arbetade han många år inom läkemedelsindustrin men har också arbetat som docent i psykofarmakologi vid Göteborgs universitet samt som Ass. Professor i Behavioral Endocrinology vid Rutgers University, Newark, USA, erfarenheter som gett fördjupade kunskaper och insikter i djurens beteende.
Thorsten bor numera i södra Småland efter att ha arbetat många år utomlands, i Danmark, Holland, Belgien och USA.