Conny Lundström
Conny LundströmFotoreseledare
Conny Lundström har under hela sitt liv tillbringat mycket tid ute i skog och mark. Därför föll det sig naturligt för honom, när fotointresset vaknade, att ägna sig åt vildmarksfotografering. Så småningom blev kungsörn det stora fotoprojekt som han nu under närmare 25 år ägnat mycket av sin tid åt. Han har lång erfarenhet av fotoguidning samt att planera fotograferingen från sina gömslen för bästa möjliga resultat.
Efter att ha erövrat ett förstapris med en närbild på kungsörn i Wildlife Photographer of the Year, världens största och mest prestigefyllda narturfototävling, öppnades för medverkan i ett antal utländska foto- och naturmagasin, bl.a. BBC Wildlife Magazine. Han finns även representerad i boken ”Light on the Earth”, i vilken – enligt utgivaren BBC – en av världens främsta naturfotokollektioner presenteras.
Connys bilder och reportage har många gånger synts även i svensk press och i reklam.

www.connylundstrom.com