Johannes Rydström
Johannes RydströmFotoreseledare
Johannes Rydström
 Född 1982 och bosatt i Växjö

Johannes har haft en stor passion för naturen i allmänhet och fåglar i synnerhet sen han var sex år gammal, då han fick uppleva lunnefåglar på nära håll. Det han brinner för allra mest i sitt fotograferande är komposition och bilder med starka grafiska element.

Johannes har en magisterexamen i facköversättning och jobbar vid sidan av naturfotograferandet som översättare och fotograf på en kommunikationsavdelning. Han har rest i en lång rad länder på de flesta kontinenter, bland annat tillbringade han en hel termin i Nepal och en hel termin i Gambia under studierna.

Johannes är medlem i Naturfotograferna. Han håller regelbundet föreläsningar kring sitt fotograferande, är flitigt publicerad i tidskrifter och böcker, och hans bilder har de senaste åren vid upprepade tillfällen premierats i internationella naturfototävlingar. Han har stor erfarenhet av att leda exkursioner inom Sverige och har även lett fotoresor till Spanien.

www.johannesrydstrom.com