Ekoturism och naturskydd

Wild Nature fotoresor arrangerar resor som i största möjliga utsträckning kan betecknas som ekoturism.

Det innebär också att i möjligaste mån resa ekologiskt och ekonomiskt medvetet. Därför samarbetar vi i första hand med lokala fotografer, researrangörer, guider, chaufförer och lodger/hotell för att största delen av vår ekonomiska samarbete ska komma lokalbefolkningen till godo.

Vi har lokala samarbetspartners som själva verkar för naturvård och miljöhänsyn som avfallssortering, vattenrening och utbildning av personal.

Dessutom bidrar vi aktivt med en ekonomisk summa för varje resa till att de naturområden vi rör oss i bevaras. Vi väljer reservat, naturområden och nationalparker som bevaras just för att naturbesökare, som våra grupper, kommer dit.

Att vi reser i små grupper är också förmånligt, inte bara för den som reser utan även för det land eller område vi besöker. Våra kunniga och erfarna färdledare är en ovärderlig resurs när det gäller att förmedla såväl kunskap som kontakt med det land och den natur och lokalbefolkning som vi möter.

Guider väntar utanför nationalparken “Bandhavgarh”, Indien.

Antitjuvskyttpatrull i Kruger Nationalpark i Sydafrika.

Naturvårdsprojekt och samarbetspartners som vi stödjer ekonomiskt:

Indien – TOFT

Glädjande nyheter! Indiens miljöminister har nu offentliggjort nya siffror för landets tigerbestånd. En uppgång med 30% från 1 706 till 2 226 individer. En viktig nyhet som visar att det löner sig med ett aktivt arbete från myndigheternas och många naturvårdsorganisationer sida för skydd mot tjuvjägare, förbättring av reservat, parker och korridorer och framför allt med utbildning.

Vi på Wild Nature fotoresor känner oss delaktiga då vi aktivt stödjer en oerhört bra organisation TOFT (Travel Operators for Tigers) som kanaliserar och aktiverar de pengar som tigerturister betalar för att få uppleva den spännande indiska naturen.

Så om du vill vara med att bevara tigern så häng med på vår Indien- och tigerresa – unik resa med få deltagare, fantastiska nationalparker och så mycket tid som möjligen för att leta efter tiger!

Läs mer om vår resa till Indien här..

Läs mer om TOFT här..

Läs mer om tigerns framgång här..

Tiger från Kanha Nationalpark.

Costa Rica – Barnens regnskog

Jan Pedersen delägare och reseledare i Wild Nature fotoresor har många gånger besökt denna regnskog i de dimmiga bergen i Monteverde i Costa Rica. Från att ha varit ett skogsområde som var svårt nedhugget och utarmat, är det idag en fröjd att vandra i skogen och se att träden och ett myller av växter har kommit tillbaka och med dem djuren.

Området ligger intill det världsberömda regnskogsreservatet Monteverde, reservatet Santa Elena och nationalparken Arenal Volcano. Det är totalt ett enormt område som är biologiskt viktig med stor biodiversitet och det spelar också en stor roll för det lokala klimatet och vattenförsörjningen i landet. Vi besöker alltid både Barnens regnskog och Monteverde ett flertal gånger på vår bästsäljande Costa Rica resa.

“Föreningen Barnens Regnskog bildades efter att en idé hade kläckts av några elever i Fagerviks skola i Norra Sorunda 1987. De hade hört att det försvann en hel fotbollsplan regnskog varje sekund. “Vi kan väl köpa lite regnskog, så att åtminstone den finns kvar när vi blir stora” sa de till sin lärare Eha Kern. Hon ville gärna hjälpa eleverna, men hur? Hon fick höra talas om att man kunde köpa regnskog i Monteverde, Costa Rica och det blev deras första projekt. Projektet har nu säkrat jaguarens jaktmarker, och skog åt de andra djuren som lever där som t.ex. puma och tapir och andra däggdjur, som vi nätt och jämnt hört talas om. I Barnens skog finns även quetzalen, som varit nära utrotning. Det var inkans heliga fågel och det var dödsstraff på att döda den! Sedan starten av Barnens skog har arbetet fortsatt, med flera projekt i Costa Rica, Guatemala, Belize, Ecuador och Thailand. Fram till idag har Barnens regnskog räddat 450 kvadratkilometer regnskog åt eftervärlden.” (från Barnens regnskog internetsida).

Läs mer om Barnens regnskog: www.friendsoftherainforest.org eller www.barnensregnskog.se

Vår reseledare med guide i Barnens regnskog.

Praktquetzal från Molnregnskogen.

Italien – WWF

Italiens natur är oerhörd rik och mångskiftande och formad av den omväxlande geologin och medelhavsklimatet med torra, varma somrar och regnrikare vintrar. I norr finns de mäktiga Alperna med flera berg över 4 000 m. Söder därom finns ett stort slättland skapat av floden Po. Bergskedjan Apenninerna utgör själva ryggraden i landet, även naturmässigt med den mest ursprungliga naturen.

I dag finns 24 nationalparker och ett omfattande system av korridorer mellan dessa. Dessutom växer antalet reservat för att skydda flora och fauna och speciellt skapas många nya reservat allt eftersom det gamla odlings- och beteslandskapet växer igen.

Vi stödjer WWF Italien som verkar över hela landet aktivt med upprättandet av nya reservat och fridlysta områden. De har också mycket aktiva och lyckade handlingsplaner riktade mot småfågelfångst och den tidigare så brutala och intensiva jakt.

www.wwf.it

wwfoasilogo2010

Flamingos från WWF Oasis.

Dolomiterna.

USA – Yellowstone to Yukon Conservation Initiative

USA har en oerhört vacker och rik natur och det finns många skyddade områden i form av nationalparker och olika typer av reservat. USA är också ett mycket hårt exploderat land där människa skurit av naturliga sammanhängande naturområden. Bristen av sammanhängande naturområden och/eller spridningskorridorer för djur och växter är ett stort problem, inte bara i USA utan i stora delar av världen. Projektet Yellowstone to Yukon Conservation Initiative (Y2Y) jobbar med att skydda och binda ihop naturområden. Organisationen är ett samarbete mellan amerikanska och kanadensiska icke kommersiella organisationer.

Regionen som sträcker sig från Yukon i norr till Yellowstone i söder räknas som Nordamerikas stor ”bevarande möjlighet”. Området är ett av de sista relativt opåverkade bergsekosystem som finns på jorden. Här finns de djur och växter som var vanliga i USA när de första europeiska upptäckarna kom, området är källa till ett rent dricksvatten för 15 miljoner nordamerikaner. För att dessa djur och växter ska kunna få finans kvar och för att ekosystemet ska fortsätta att fungera och producera tjänster till oss människor som t.ex dricksvatten är det av yttersta vikt att inte bara små ”öar” av natur skyddas utan områdena måste vara större och med goda spridningsmöjligheter.

Vi anser att det är ett mycket viktigt arbete som uträttas av Y2Y och då vi har resor till området vill vi vara med och stödja organisationen finansiellt.

Länk:  Yellowstone Yukon Conservation Initiative

Bison.

Wapitihjort