Anders Blomdahl
Anders BlomdahlFotoreseledare
Anders Blomdahl 
född 1963 och bosatt intill havet utanför Ronneby i Blekinge.

Anders har sedan barnsben ett brinnande intresse för naturen och är en hängiven fågelskådare sedan mitten av 70-talet. Kunskapen om fåglar gjorde att Anders var en av medförfattarna till boken Sjöfågelguiden (Flight Identification of European Seabirds på engelska) och satt som sekreterare i Sveriges Ornitologiska Förenings raritetskommitté.

Fokuset för naturintresset har dock efterhand mer och mer svängt över till fotografering och Anders är numera en engagerad fågel- och naturfotograf. Anders är även en anlitad föredragshållare.

Anders har en stor erfarenhet av att arrangera naturresor, då han under 18 års tid arbetat som reseledare i AviFauna och för dem lett många resor till världens olika hörn. Inledningsvis rörde det huvudsakligen fågelskådarresor, men under de senaste åren ledde Anders enbart fotoresor även för AviFauna.

Anders arbetar vid sidan om fotograferingen och reseledandet även som miljökonsult, med huvudsakligen miljöjuridiska ärenden.
www.andersblomdahl.se